Søg
Close this search box.

Mette richter

Autoriseret psykolog, cand. Psych.

I min praksis ser jeg mennesker, som har været udsat for traumatiske oplevelser; det drejer sig om bl.a. mennesker, som er blevet ramt af livstruende sygdom og deres pårørende.

Mit arbejde med behandling af naturlige reaktioner på svære belastninger omfatter desuden arbejdsrelateret stress og belastningsreaktion, og gennem mange år har jeg været en del af beredskabet på et par større virksomheder og uddannelsesinstitutioner i Aalborg. 

I mit arbejde som klinisk psykolog beskæftiger jeg mig desuden med behandling af depression og angst, som nogle gange kan være en følge af langvarige belastninger.

Udover arbejde med traumer (herunder PTSD), angst, depression, stress, belastningsreaktion og livskriser, har jeg de senere år set flere og flere unge og i den forbindelse gjort mig erfaringer i arbejdet med selvskadende adfærd, selvmordstanker og selvmordsforsøg, spiseforstyrrelser, identitets- og selvværdsproblematikker og ensomhed.

Desuden har jeg årelang erfaring fra arbejdet med mennesker med kronisk sygdom, som f.eks. kroniske smertetilstande, neurologiske lidelser og kroniske tarmsygdomme.

Lidt om mig, jeg er 49 år og mor til to drenge på nu hhv. 18 og 17. Jeg er uddannet psykolog fra Aalborg Universitet og autoriseret af Psykolognævnet. Inden da tog jeg en uddannelse som cand. mag. i samfundsfag og psykolog, også fra Aalborg Universitet. Jeg er på vej til at efteruddanne mig som specialist i psykodynamisk psykoterapi og kognitiv terapi, og jeg har 16 års praksiserfaring inden for børne-, unge- og voksenområdet.

Professionelbaggrund

Metoder

Jeg har bl.a. erfaring med følgende problemstillinger:

 • Depression

 

 • Angst

 • Stress og belastningsreaktioner

 • Sorg, tab og krise

 • Eksistentielle problemer

 • Selvværdsproblemer

 • Personlig udvikling

 • Selvskadende adfærd

 • Alvorligt syge og deres pårørende

Uddannelse

 • 2013-2014: Kursus i psykotraumatologi, psykofarmalogi, i neoroaffektiv, i mentaliseringsbaseret terapi

 • 2011-2012: 1-årig uddannelse i Mindfulness

 • 2010-2011: Kognitiv terapeutisk uddannelse for læger og psykologer

 • 2010-Autorisation

 

 • 2009- Systemisk Narrativ Anerkendende Praksis (SNAP), Peter Lang (uk)

 • 2008 Kognitiv Terapi for Læger og Psykologer, Aalborg Psykiatriske Sygehus

 • 2007 (02-04.10) Psykofarmakologi og neuromedicin for psykologer, Aalborg Psykiatriske Sygehus

 • 2007 (2 x 2 dage) Mindfulness for behandlere, Kognitiv Gruppen, Aarhus

 • 2007-2008 Kognitiv Mindfulness træningsgruppe, Dansk Psykolog Forening, Kreds Nordjylland

 • 2007 Borderlinepatalogi og behandling samt rammer og rum for arbejdet med borderline patienter v. Judy Gammelgaard, lektor, Dr. Phil., Inst. for Psykologi, Kbh. universitet.

 • Cand. psych. fra Aalborg Universitet i 2006
 • 2005 Anerkendende, systemiske og narrative tilgange i forbindelse med samtaleterapi, v. Peter Lang (præst, psykoanalytiker og supervisor).

 • 1999 Cand. mag. i samf. og psykolog

Professionelle erfaringer

 • 2019 – UCN, Region Nord

 • 2018 – Familiehuset Bisgaard, Aalborg Kommune

 • 2017-2018 Psykologisk konsulent, Tranum Asylcenter

 • 2014-2017 Undervisningsassistent, Socialrådgiveruddannelsen, Aalborg Universitet

 • 2010- Krisepsykolog v. bl.a. Dansk Krisekorps 

 • 2010- Selvstændig privat praktiserende psykolog : www.metterichter.dk

 • 2008-2010 Psykolog hos Psykolog Lotte Kappelskov Davidsen

 • 2006-2008 Psykolog hos Psykolog Kirsten Søgaard (følordning pr. maj 2007)